Na czym polega ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie to instrument pozwalający zrekompensować ewentualną stratę w posiadanym majątku w zamian za niewielką – w porównaniu do możliwych szkód – składkę.
Odszkodowanie zapewni Ci zwrot kosztów, które poniesione zostały przy usuwaniu skutków uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia.
Krótko rzecz biorąc, wybranie odpowiedniej opcji ubezpieczenia to pewność, że Twój stan posiadania zostanie przywrócony do stanu przed nieszczęśliwym wydarzeniem.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym?

Elementem każdego poprawnie skonstruowanego ubezpieczenia powinno być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje ono pokrycie szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim. W praktyce oznacza to zabezpieczenie Twoich interesów, w sytuacji gdy na przykład zalejesz mieszkanie sąsiada lub jadąc na nartach spowodujesz wypadek, którego konsekwencją będzie uraz lub zniszczenie mienia należącego do innego amatora sportów zimowych.

Dlaczego powinienem ubezpieczyć swój dom albo mieszkanie?

Dom czy mieszkanie to niejednokrotnie dorobek całego Twojego życia, spłacany często przez wiele lat. Poważna szkoda może Cię zrujnować ? przewyższyć kilkukrotnie sumę Twoich dochodów. Pozostanie Ci wtedy pogodzenie się ze stratą lub gigantyczne kredyty.

Na co powinienem zwrócić uwagę szukając najlepszego ubezpieczenia?

Pierwszym odruchem, jaki będzie Ci towarzyszył przy wyborze ubezpieczyciela, będzie chęć poniesienia jak najmniejszego wydatku. Trudno się dziwić. Jednak radzimy nie podejmować decyzji w sposób pochopny, kierując się jedynie wysokością składki, ale zbadać przede wszystkim konkurencyjność zakresu udzielanej ochrony oraz zasad rozliczania szkody.
Jednym słowem ? nie należy szukać oszczędności za wszelką cenę, tylko wyważyć poziom kosztów i oczekiwanego zakresu ubezpieczenia.

Aby poznać ofertę ubezpieczenia mieszkania/ domu wypełnij poniższy formularz:

Rodzaj nieruchomości:

 MIESZKANIE DOM DOM LETNISKOWY DOM W BUDOWIE stan surowy otwarty DOM W BUDOWIE stan surowy zamknięty

MIEJSCE UBEZPIECZENIA

DANE NIERUCHOMOŚCI

Materiał z którego są wykonane:

CESJA DLA BANKU (kredyt):

DANE DO KALKULACJI SKŁADKI (WARTOŚĆ [zł] Zaznaczyć ODTWORZENIOWA [O] lub RZECZYWISTA [RZ])

Ważne! podać na zdarzenia losowe aktualną wartość rynkową, aby nie było niedoszacowania

Ubezpieczenie od zniszczenia w wyniku pożaru i innych ryzyk

MURY

STAŁE ELEMENTY

RUCHOMOŚCI DOMOWE

BUDOWLE:

GARAŻ

BASEN

ALTANA

Ubezpieczenie od kradzieży (tzw. pierwsze ryzyko, określ na jaką wartość może nastąpią kradzież w ramach jednego zdarzenia)

Stałe elementy:

Ruchomości domowe:

Kradzież z garażu/ piwnicy:

UBEZPIECZENIA DODATKOWE (opcja)

jeśli interesują Cię poniższe dodatkowe ubezpieczenia wpisz interesującą Cię sumę ubezpieczenia lub zakres świadczeń

SZYBY I ELEMENTY SZKLANE

DEWASTACJA / WANDALIZM BUDYNKU/BUDOWLI

PRZEPIĘCIA

DOMOWY ASSISTANCE np.: hydraulik, wymiana zamków

POSZUKIWANIE PRZYCZYN AWARII

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) domowników

Czy w domu jednorodzinnym/mieszkaniu/innych budowlach prowadzona jest działalność gospodarcza?

Płatność składki:  JEDNORAZOWO DWIE RATY CZTERY RATY 11 rat

DANE O POSIADANYCH ZABEZPIECZENIACH

 Jeden zamek wielozastawkowy/jedna kłódka wielozastawkowa Dwa zamki wielozastawkowe/jeden zamek wielopunktowego ryglowania/jeden zamek elektroniczny Drzwi antywłamaniowe z certyfikatem Inne (opisz poniżej jakie)

Im więcej zabezpieczeń, tym niższa składka za ubezpieczenie

DANE O SZKODACH W MIEJSCU UBEZPIECZENIA

Czy w podanym powyżej miejscu ubezpieczenia wystąpiła szkoda? Jeśli TAK, napisz kiedy (data, minimum rok powstania szkody)

Czy w miejscu ubezpieczenia była powódź po 01-01-1996 r.?

Czy w miejscu ubezpieczenia była powódź po 01-01-2008 r.?

Czy w pobliżu miejsca ubezpieczenia jest rzeka do 5 km?

Czy włączyć ryzyko powodzi?

Uwagi

 

Nie wiesz jak wypełnić formularz?
Brakuje Ci odpowiedniego formularza zapytania?
Skorzystaj z formularza ogólnego (poniżej) i poproś o kontakt Przedstawiciela SRP FINANCE