Chcesz poznać ofertę ubezpieczenia grupowego dla Twojej firmy?

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz niebawem informacje o warunkach dostępnych w ramach Klubu SRP

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagany)

Miasto (wymagane)

Nazwa firmy, adres

Branża (wymagane)


Do ubezpieczenia uprawnione są wszystkie zakłady pracy z wyłączeniem działających (także częściowo) w następujących branżach: materiały wybuchowe, budowa i naprawa ciężkich konstrukcji, budowy z żelazobetonu, materiały radioaktywne, wycinka drzew, przemysł wydobywczy, przemysł rafineryjny i gazowy, handel złomem, transport lotniczy, kolejowy, wodny, ciężarowy i holowanie, służby mundurowe, zakłady pracy chronionej - w przypadku w/w branż konieczna jest indywidualna ocena ryzyka - prosimy o wys łanie formularza z informacją o branży, jednak okres oczekiwania na kalkulację może być dłuższy (otrzymasz informację na email o bieżącym postępie procesu kalkulacji)

Ilość osób zainteresowanych ubezpieczeniem (minimalna grupa to 3 osoby, dla grup powyżej 5 osób możliwe jest skorzystanie z ubezpieczeń w części rodzinnej, dla grup powyżej 10 osób

Daty urodzenia osób zainteresowanych ubezpieczeniem/ jeśli nie znasz dokładnych dat wpisz wiek, daty/ wiek dla kolejnych osób wpisuj po przecinku

CZĘŚĆ I - ŻYCIE

- Ubezpieczenie na życie (ubezpieczenie podstawowe) (minimum 10.000, maksimum 150.000)

- Śmierć na skutek NW (ubezpieczenie opcjonalne, minimum 10.000, maksimum 150% sumy ubezpieczenia podstawowego na życie)

śmierć na skutek NW to kwota płatna dodatkowo oprócz sumy ubezpieczenia podstawowego w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego wypadku

-Śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego (ubezpieczenie opcjonalne, minimum 1.000, maksimum 100% sumy ubezpieczenia podstawowego na życie)
śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego to kwota płatna dodatkowo oprócz sumy ubezpieczenia podstawowego w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej na skutek wypadku komunikacyjnego

-Śmierć na skutek wypadku w pracy (ubezpieczenie opcjonalne, minimum 1.000, maksimum 100% sumy ubezpieczenia podstawowego na życie)
śmierć na skutek wypadku w pracy to kwota płatna dodatkowo oprócz sumy ubezpieczenia podstawowego w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej na skutek wypadku w pracy

-Śmierć na skutek zawału i wylewu (ubezpieczenie opcjonalne, minimum 1.000, maksimum 100% sumy ubezpieczenia podstawowego na życie)
śmierć na zawału i wylewu to kwota płatna dodatkowo oprócz sumy ubezpieczenia podstawowego w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej na skutek zawału i wylewu

CZĘŚĆ II - USZCZERBKI

-Uszczerbek na zdrowiu na skutek NW za 100%: (ubezpieczenie opcjonalne, minimum 10.000, maksimum 200% sumy ubezpieczenia podstawowego na życie lub 150.000)
uszczerbek na zdrowiu na skutek NW określa maksymalną kwotę płatną w przypadku doznania urazu (uszczerbek na zdrowiu) określonego %, gdzie kwota świadczenia w % określa kwotę świadczenia (% z sumy ubezpieczenia)

-Uszczerbek na zdrowiu na skutek zawału/ udaru za 100%: (ubezpieczenie opcjonalne, minimum 10.000, maksimum 200% sumy ubezpieczenia podstawowego na życie lub 150.000)
uszczerbek na zdrowiu na skutek zawału/ udaru określa maksymalną kwotę płatną w przypadku doznania urazu (uszczerbek na zdrowiu) określonego %, gdzie kwota świadczenia w % określa kwotę świadczenia (% z sumy ubezpieczenia)

-Trwałe inwalidztwo na skutek NW ze świadczeniami wypłacanymi w ratach za 100%: (ubezpieczenie opcjonalne, minimum 10.000, maksimum 200% sumy ubezpieczenia podstawowego na życie lub 150.000)
Trwałe inwalidztwo na skutek NW ze świadczeniami wypłacanymi w ratach określa kwotę płatną w przypadku doznania urazu objętego ubezpieczeniem (świadczenie jednorazowe równe sumie ubezpieczenia) oraz dodatkowo co miesiąc przez 5 lat kwotę równą 1% sumy ubezpieczenia

CZĘŚĆ III - ZDROWIE

 Niezdolność do Pracy Poważne Choroby Ubezpieczonego Poważne Choroby Małżonka Poważne Choroby Dziecka Operacje chirurgiczne Pobyt w Szpitalu Rekonwalescencja

CZĘŚĆ IV - RODZINNA (dostępna dla grup od 5 osób)

 Śmierć Małżonka Śmierć Małżonka w NW Osierocenie Dziecka Śmierć Rodziców lub Teściów Urodzenie Dziecka Urodzenie Dziecka martwego Śmierć Dziecka

Maksymalna składka miesięczna za 1 osobę

Uwagi, informacje dodatkowe (opcjonalne)

 

Nie wiesz jak wypełnić formularz?
Brakuje Ci odpowiedniego formularza zapytania?
Skorzystaj z formularza ogólnego (poniżej) i poproś o kontakt Przedstawiciela SRP FINANCE